Katedra Informatyki Stosowanej

Pliki

Fizyka

Nr
Plik
Opis
1
Wykład 1 – Prawa i teorie fizyki
2
Wykład 2 – Modelowanie procesów fizycznych
3
Wykład 3 – Kinematyka punktu materialnego
4
Wykład 4 – Kinematyka bryły sztywnej, dynamika punktu materialnego, tarcie
5
Wykład 5 – Grawitacja
6
Wykład 6 – Drgania i fale
7
Wykład 7 – Mechanika ośrodków ciągłych
8
Wykład 8 – Mechanika cieczy i gazów
9
Wykład 9 – Termodynamika
10
Wykład 10 – Elektrodynamika
11
Wykład 11 – Optyka
12
Wykład 12 – Teoria względności Einsteina

Physics for the Computer Science Students

No
File
Description
1
Lecture 1 – Laws of Physics
2
Lecture 2 – Modeling physical processes
3
Lecture 3 – Kinematics
4
Lecture 4 – Kinematics of solid bodies and dynamics of material points. Friction.
5
Lecture 5 – Gravitation
6
Lecture 6 – Vibrations and waves
7
Lecture 7 – Mechanics of continuous media
8
Lecture 8 – Mechanics of liquids
9
Lecture 9 – Thermodynamics
10
Lecture 10 – Electrodynamics
11
Lecture 11 – Optics
12
Lecture 12 – Einstein’s relativity theory
13
Lecture 13 – Quantum mechanics

Elementy Modelowania Matematycznego

Nr
Plik
Opis
1
Wykład 1 – Prawdopodobieństwo
2
Wykład 2 – Wnioskowanie
3
Wykład 3 – Wykresy
4
Wykład 4 – Regresja i dyskryminacja liniowa
5
Wykład 5 – Drzewa decyzyjne
6
Wykład 6 – Metoda Simpleks
7
Wykład 7 – Programowanie nieliniowe i całkowitoliczbowe
8
Wykład 8 – Procesy Markova
9
Wykład 9 – Systemy kolejkowe
10
Wykład 10 – Modelowanie metodami teorii gier
11
Wykład 11 – Modelowanie metodami teorii gier II

Grafika komputerowa

Nr
Plik
Opis
1
Wykład 1 – Wprowadzenie
2
Wykład 2 – Algorytmy rastrowe
3
Wykład 3 – Geometria płaszczyzny
4
Wykład 4 – Geometria przestrzenna
5
Zaawansowana grafika komputerowa
6
Wykład 6 – Krzywe, powierzchnie, bryły
7
Wykład 7 – Modelowanie obiektów graficznych (cz. 1)
8
Wykład 8 – Modelowanie obiektów graficznych (cz. 2)
9
Wykład 9 – Algorytmy wyznaczania obiektów zasłoniętych
10
Wykład 10 – Modelowanie oświetlenia
11
Wykład 11 – Barwa czy kolor?

Seminaria

Nr
Plik
Data
Opis
Autor
1
9.X.2008
Modelowanie procesów socjo-ekonomicznych: od stosunków interpersonalnych do zachowań zbiorowości
M. Chlebuś
2
6.XI.2008
Termodynamika systemów ekonomicznych
R. Kotowski, T. Lenkowska