Katedra Informatyki Stosowanej

Działalność dydaktyczna

Prezentacje wykładowe znajdują się w dziale Pliki.

KIS prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów pierwszego oraz drugiego roku studiów dziennych i wieczorowych oraz dla studentów studiów magisterskich.

Dla studentów pierwszego roku prowadzone są laboratoria komputerowe do przedmiotu nauczania Użytkowanie Komputerów (UKO), podczas których studenci mają okazję zapoznać się z podstawowymi aplikacjami i językami komputerowymi potrzebnymi w trakcie dalszych studiów (MS Word, MS Excell, Visual Basic, XHTML, Java Script). Istotnym elementem zajęć jest systematyczne ćwiczenie technik szybkiego i bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputerowej.

Dla studentów drugiego roku prowadzone są zajęcia z fizyki (Fizyka), podczas których studenci wykorzystują swoją wiedzę z dziedziny fizyki w celu przeprowadzenia symulacji komputerowych wybranych zjawisk fizycznych (wahadło, równia pochyła, Układ Słoneczny itp.).

Dla studentów studiów magisterskich prowadzone są zajęcia z Elementów Modelowania Matematycznego (EMM), podczas których studenci poznają podstawowe zasady modelowania oraz przeprowadzania symulacji przy użyciu komputera. Tematyka obejmuje między innymi: teorię prawdopodobieństwa, statystkę, teorię gier, programowanie liniowe i nieliniowe.