Katedra Informatyki Stosowanej

UKO

Użytkowanie Komputerów

SEMESTR: I

POZIOM: studia inżynierskie i magisterskie

STRESZCZENIE

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawami użytkowania najbardziej popularnych programów i aplikacji komputerowych. Często nawet doświadczeni programiści potrzebują ugruntowania i uporządkowania swej wiedzy, jeśli dotychczasowe używanie tego oprogramowania odbywało się w sposób przypadkowy i spontaniczny. Uzyskanie umiejętności użytkowania oprogramowania w sposób efektywny jest niezbędne zarówno w pierwszych latach studiów jak i w dalszej karierze zawodowej studentów.
Podczas jedno-semestralnego kursu studenci poznają zasady bezpieczeństwa pracy z komputerem oraz rozwiną i udoskonalą swe umiejętności w użytkowaniu pakietu programów biurowych, a w szczególności MicroSoft Office (MS Word i MS Excel) lub OpenOffice.org (Writer i Calc). Kolejne zajęcia laboratoryjne poświecone są poznawaniu środowiska Visual Studio na przykładzie języka programowania Visual Basic jako elementu frameworku .NET. Podczas zajęć prowadzone się również ćwiczenia z pisania na klawiaturze komputera metodą bezwzrokową.
Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnej oceny z końcowego projektu (prosta aplikacja w VB wraz z dokumentacją i instrukcją obsługi (dokumentacja techniczna i instrukcja użytkownika) sporządzoną w edytorze tekstu MS Word lub OpenOffice.org Writer).

LITERATURA PODSTAWOWA:
Podręczniki i książki o najnowszych wersjach MS Word, MS Excel, OpenOffice.org (Writer, Calc, Draw, Impress, Math), .NET, MS Visual Studio .NET, Visual Basic, kurs pisania metodą bezwzrokową (np. Type Master).

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

W zależności od wyboru prowadzącego:

  • 2 kolokwia lub
  • projekt zaliczający (w C#.NET lub VB.NET)