Katedra Informatyki Stosowanej

Fizyka

Fizyka

SEMESTR: 4

POZIOM: inżynierskie

STRESZCZENIE

Wykład przeznaczony jest dla studentów Wydziału Informatyki. Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami i problemami symulacji komputerowej pojawiającymi w trakcie modelowania komputerowego zjawisk zachodzących w ciałach stałych i w płynach. Będzie więc mowa o mechanice ciał sztywnych, sprężystych i plastycznych. Bardzo duża liczba zjawisk przebiegających w ośrodkach materialnych ma charakter falowy i poznanie ich przynajmniej w zarysie, ma kluczowe znaczenie dla realistycznego symulowania tych zjawisk w komputerze. W dalszej części będzie mowa o hydrodynamice, termodynamice, elektrodynamice, mechanice kwantowej i teorii względności Einsteina. Wykład zakończy prezentacja zjawisk chaotycznych, a w tym chaos deterministyczny.

LITERATURA PODSTAWOWA:

 • D. M. Bourg, Fizyka dla programistów gier, Helion O,Reilly, 2003
 • R. Domański, M. Jaworski, M. Rebow, J. Kołtyś, Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym, PWN, 2000
 • R.S. Ingarden, A. Jamiołkowski, Elektrodynamika klasyczna, PWN, 1980
 • E. Kącki, Równania różniczkowe cząstkowe w zagadnieniach fizyki i techniki, WNT, 1995
 • R. Knobel, An introduction to the mathematical theory of waves, American Mathematical Society, Institute for Advanced Study, 1999
 • J. Massalski, Fizyka dla inżynierów. Fizyka wwpółczesna. WNT, 1997
 • M. Matyka, Symulacje komputerowe w fizyce, Helion, Gliwice, 2002
 • A. Palczewski, Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria i metody numeryczne z
 • wykorzystaniem komputerowego systemu obliczeń symbolicznych, WNT, 1999
 • Tao Pang, Metody obliczeniowe w fizyce. Fizyka i komputery, PWN, 2001
 • M. Ziółko, Modelowanie zjawisk falowych, Uczelniane Wydawnictwo Nukowo-
 • Dydaktyczne AGH, Kraków, 2000
 • Ch. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman, Mechanika, PWN, Warszawa, 1969
 • J. Ostrowska-Maciejewska, Mechanika ciał odkształcalnych, PWN, Warszawa, 1994
 • Cz. Rymarz, Mechanika ośrodków ciągłych, PWN, Warszawa, 1993

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

 • C.A. Coulson, A. Jeffrey, Fale. Modele matematyczne, WNT, Warszawa, 1982
 • D. Halliday, R.Roesnick, J. Walker, Podstawy fizyki, PWN, 2003
 • P. F. Hewitt, Fizyka wokół nas, PWN, 2006
 • K.H. Huebner, D.L. Dewhirst, D.E. Smith, T.G. Byrom, The finite element method for
 • Engineers, John Wiley & Sons, 2001
 • A.K. Wróblewski, Historia fizyki, PWN, 2006
 • B.P. Ziegler, Teoria modelowania i symulacji, PWN, Warszawa, 1984

A ponadto podręczniki i artykuły naukowe na temat metod numerycznych, symulacji komputerowych, mechaniki ciała stałego, mechaniki płynów, akustyki, języków programowania, systemów grafiki komputerowej.

WYMAGANE PRZEDMIOTY POPRZEDZAJĄCE:

 • algebra;
 • analiza matematyczna;
 • języki programowania (np. C++);

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

 • dwa kolokwia po 60 punktów (120 punktów);
 • 10 prac domowych po 10 punktów (100 punktów);
 • 10 kartkówek po 5 punktów z materiału prezentowanego na wykładzie (50 punktów);
 • 15 minutowy referat popularno-naukowy (30 punktów);

W sumie do zdobycia 300 punktów. Przedmiot zalicza 50%+1 punkt.