Katedra Informatyki Stosowanej

dr hab. Romuald K. Kotowski

Romuald Kotowski Wykształcenie:

Stopnie naukowe:

  • magister fizyki (Uniwersytet Warszawski)
  • doktor nauk technicznych, stopień nadany przez Radę Naukową Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN na podstawie rozprawy „Napięcie Peierlsa w płaskim modelu dyslokacji śrubowej”
  • doktor habilitowany nauk technicznych, stopień nadany przez Radę Naukową Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN na podstawie rozprawy „Metody opisu zjawiska dyssypacji w mechanice”
  • profesor w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych
Zatrudnienie:

Dłuższe naukowe pobyty zagraniczne:

Działalność dydaktyczna:

  • Wykłady, seminaria i zajęcia laboratoryjne ze studentami z fizyki, matematyki, baz danych, metod symulacji komputerowych, metod modelowania komputerowego, analizy systemowej, programowania, mechaniki i zastosowań metod numerycznych w mechanice i technice

Działalność naukowa:

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

Nagrody i odznaczenia: