Katedra Informatyki Stosowanej

Romuald Kotowski – publikacje

dr hab. Romuald Kotowski

SPIS PRAC

1. R. Kotowski, Dyslokacje w prostych strukturach krystalicznych, Prace IPPT PAN 19/1972, Warszawa

2. V.I. Alshits, R. Kotowski, Phonon Drag of the Prismatic Dislocations Loops, phys.stat.sol. (b), 68, K171-K174, 1975

3. J. Ostrowska-Maciejewska, J. Bauer, R. Kotowski, Dyskretyzacja tarczy prostokštnej metodš elementów skończonych Prace IPPT PAN 70/1975, Warszawa

4. R. Kotowski, Syntax of Programming Languages on the Example of PL/I, Institute of Fundamental Technological Research Publications, Warsaw, 1976 (in Polish)

5. R. Kotowski, Peierls Stress in a Simple Model of a Screw Dislocation, Int.J.Eng.Sci., 15, 363-376, 1977

6. R. Kotowski, Napięcie Peierlsa w płaskim modelu dyslokacji œrubowej Prace IPPT PAN 7/1977, Warszawa (praca doktorska)

7. A. Pabjanek-Sławianowska, J. Bauer, R. Kotowski, Digital Modelling Method for Tall Buildings, Z.Angew.Math.u.Mech. (Germany), 58, T118-T120, 1978

8. R. Kotowski, Discrete Models of Dislocations, Mech.Teor.Stos. (Poland), 16, 3-24, 1978 (in Polish)

9. D. Rogula, R. Kotowski, On the Correspondence Between Representations in the Pseudocontinuum Theory, Bull.Acad.Pol.Sci., Ser.Sci.Techn., 26, 317-324, 1978

10. R. Kotowski, D. Rogula, Differential Pseudocontinua, Archives of Mechanics, 31, 43-54, 1979

11. V.I. Alshits, M.D. Mitlianskij, R. Kotowski, The Phonon Wind as a Nonlinear Mechanism of Dislocation Dragging, Archives of Mechanics, 31, 91-105, 1979

12. R. Kotowski, On the Brillouin Delta Function of Cubic and Hexagonal Lattices, Z.Phys. B 33, 321-330, 1979

13. R. Kotowski, Sampling Function of Pseudocontinuum Theory, in: Proc. Third Int. Symp. on Continuum Models of Discrete Systems, Freudenstadt, Germany 1979, E. Kröner, K.-H. Anthony, Eds., University of Waterloo Press, Canada, 639-649, 1980

14. J. Bauer, R. Kotowski, J. Lenart, Digital Modelling Method in Static Analysis for Tall Plate-Disk Buildings, Mechanika i Komputer (Poland), 2, 199-209, 1980 (in Polish)

15. R. Kotowski, Calcdiff – A Program for Symbolic Differentiation. Users Manual. 1981 (unpublished)

16. B. Gambin, R. Kotowski, Rayleigh Angle in Elastic and Viscous Bodies, 1982 (in Polish, unpublished)

17. R. Kotowski, Remarks on the Differential Pseudocontinuum Model of Cubic Crystal Lattices (unpublished)

18. R. Kotowski, V.I. Alshits, Hamiltonian for Anisotropic Bodies with Defects, Institute of Fundamental Technological Research Reports 15/1983, Warsaw

19. D. Rogula, R. Kotowski, The Operators of Projection and Reduction in the Pseudocontinuum Theory, J.Techn.Phys. (Poland), 25, 2, 157-161, 1984

20. A. Trzęsowski, R. Kotowski, Nonlinear Diffusion and Nelson-Brown Movement, Int.J.Theor.Phys., 24, 6, 533-556, 1985

21. A. Trzęsowski, R. Kotowski, Nonlinear Diffusion and Schrödinger Equatioon, in: Proc. Fifth Int. Symp on Continuum Models of Discrete Systems, Nottingham, England 1985, A.J.M. Spencer, Ed., A.A. Balkema, Rotterdam, Boston, 145-150, 1987

22. V.I. Alshits, A.N. Darinskij, R. Kotowski, A.L. Shuvalov, Analogue of Schoch Effect in Reflection of Acoustic Beams from Free Boundaries of Crystal, Kristallografia (Moscow), 33, 3, 541-553, 1988 (in Russian); Sov.Phys.Crystallogr., 33, 3, 318-325, 1988 (in English)

23. R. Kotowski, On the Lagrange Functional for Dissipative Processes, Archives of Mechanics, 41, 3, 1989

24. R. Kotowski, A. Trzęsowski, K.-H. Anthony, On Nonclassical Diffusion Theories, in: Proceedings of the Sixth Symposium on Continuum Models and Discrete Systems (CMDS 6), Dijon, France, 1989, G.A. Maugin, Ed., Longman Scientific & Technical 1991, pp. 253-262

25. R. Kotowski, Foundations of Classical Field Theory, Institute of Fundamental Technological Research Reports 4/1990, Warsaw (in Polish)

26. R. Kotowski, Bulk Acoustic Waves in Piezoelectric Crystals TeO2, In: Proceedings of the Second Japanese-Polish Joint Seminar on Electromagnetic Phenomena and Computational Techniques, January 22-24, 1991, Oita, Japan, M. Enokizono, J.P. Nowacki, Eds., Elsevier 1992, pp. 307-318

27. R. Kotowski, Polarization Effects around the Acoustic Axes in Piezoelectrics, in: Electromagnetic Forces and Applications, Proceedings of the Third International Symposium on the Application of Electromagnetic Forces (ISEM), January 28-30, 1991, Sendai, Japan, J. Tani, T. Takagi, Eds., Elsevier 1992, pp. 407-410

28. R. Kotowski, Hamilton’s Principle in Thermodynamics, Archives of Mechanics, 44 (2), pp. 203-215, 1992

29. R. Kotowski, Lagrangian for Thermoelectricity, in: Proceedings of the Seventh Symposium on Continuum Models of Discrete Systems (CMDS 7), June 14-19, Paderborn, Germany 1992

30. R. Kotowski, J. Hołyst, Hamilton’s Formalism for Dissipative Phenomena, w: Proceedings of the Minisymposium on Variational Methods in Thermophysics, September 5-7, 1994, Berlin, Periodica Polytechnica of Technical University Budapest, ser. Physics and Nucl. Sci., 2 (1-2), p. 29-40, 1994

31. R. Kotowski, Canonical Formalism for Dissipative Processes, Proceedings of the Workshop Dissipation in Physical Systems – Unifying Approaches, Borków, Poland, April 3-5, 1995, pp. 65-76, R. Kotowski, A. Radowicz Eds., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, seria Mechanika, Kielce, 1995.

32. R. Kotowski, E. Radzikowska, Variational Approach to the Thermo – Electrodynamics of Micropolar Fluids, Proceedings of the International Symposium on Dynamics of Continua, Bad Honnef, 9-1 September 1996, O. Marenholtz Ed., pp. 283-292, 1996

33. R. Kotowski, E. Radzikowska, Variational Approach to the Thermo – Electrodynamics of Liquid Crystals, Int.J.Engng Sci., 37, 771-802, 1998

34. R. Kotowski, E. Radzikowska, Variational Principle in Thermo – Electro – Magneto – Dynamics of Micropolar Media, J.Techn.Phys., 39 (2), 283-295, 1998

35. R. Kotowski, E. Radzikowska, Coupled Fields and Variational Description of Microelasticity, J.Techn.Phys., 39 (3-4), 511-522, 1998

36. R. Kotowski, T. Lenkowska-Czerwińska, Ginzburg-Landau Model of High Tc Superconductivity, J.Techn.Phys., 39 (3-4), 503-509, 1998

37. V.I. Alshits, A.S. Gorkunova, V.I. Lyubimov, R.K. Kotowski, Elastic Waves in Anisotropic Structure the Layer on the Substrate. II. The Case of the Transversal Isotropy, Crystllography Reports, 44 (5), 858-864, 1999

38. V.I. Alshits, A. Gorkunova, V. Lyubimov, W. Gierulski, A. Radowicz, R. Kotowski, The Method of Resonant Excitations of Surface Waves in Crystals, Proceedings of the The International Symposium on Trends in Continuum Physics TCP’98, August 17-20, 1998, Poznań, Poland, W. Muschik, B. Maruszewski, A. Radowicz, Eds., World Scientific, Singapore, pp. 28-34, 1999

39. R. Kotowski, E. Radzikowska, Variational Approach to the Thermoelectrodynamics of Liquid Crystals, Int.J.Engng Sci., 37, 771-702, 1999

40. R. Kotowski, E. Radzikowska, Variational principle for dissipative processes in continuum physics, Int.J.Enging Sci., 38, 1129 – 1149, 2000

41. E. Radzikowska, R. Kotowski, W. Muschik, A Nonequilibrium Evolution Criterion for Electromagnetic Bodies, J.Non-Equilib. Thermod., 26, 215-230, 2001

42. R. Kotowski, Modelowanie dyssypacji w układach fizycznych, w: Materiały Krajowego Sympozjum „Modelowanie i symulacja komputerowa w technice”, ŁódŸ 2001, ss. 21-26, 2001

43. B. Moszyńska, R. Kotowski , Oddziaływanie organizmów z polem elektromagnetycznym, w: „Elektromagnetyczne oddziaływania na obiekty biologiczne”, A. Krawczyk, Ed., ZTUREK, Warszawa, 2001

44. R. Kotowski, P. Tronczyk, Problemy metodologii nauczania symulacji komputerowej, materiały IX Warsztatów Naukowych Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, Koszalin 2002

45. A. Krawczyk, R. Kotowski , Some Introductury Remarks on Modeling of the Electromagnetic Phenomena, J.Techn.Phys., 43 (4), 417, 2002

46. R. Kotowski, E. Radzikowska, Evolution Criterion in the Coupled Fields Theory, Technische Mechanik, 22 (2), 141-151, 2002

47. P. Tronczyk, R. Kotowski, Symulacja komputerowa procesów termoelektromagnetycznych, Biuletyn 11 PTZE, Warszawa, 2003

48. R. Kotowski, Dyssypacja w ujęciu wariacyjnym, w: materiały Minisymposium „Pola połączone w ośœrodkach anizotropowych”, 2003, Wydawnictwo Politechniki ŒŚwiętokrzyskiej, Kielce, 2004

49. V.I. Alshits, R. Kotowski, Zjawisko magnetoplastycznoœci w materiałach niemagnetycznych, Przegląd Elektrotechniczny, LXXX, 12, 2004, ss. 1220-1224

50. P. Tronczyk, R. Kotowski, Symulacja komputerowa w czasie rzeczywistym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Vol. 4, Nr 1, 2005, ss. 81-92.

51. P. Tronczyk, R. Kotowski, Symulacja komputerowa ruchu dyslokacji w polu defektów punktowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, 2005.

52. R. Kotowski, Symulacja komputerowa magnetoplastycznoœci, Przegląd Elektrotechniczny, LXXXI, 12, 2005, ss. 16-18

53. R. Kotowski, Metody opisu zjawiska dyssypacji w mechanice, Prace IPPT 10/2006 (praca habilitacyjna)

54. V.I. Alshits, R. Kotowski, P. Tronczyk, Computer simulation of magnetoplasticity. Dislocation motion in magnetic and stress fields, Przegląd Elektrotechniczny, 7-8, 2007, pp. 89-92

55. R. Kotowski, Symulacja komputerowa zjawiska magnetoplastyczności w materiałach niemagnetycznych, I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28–31 sierpnia 2007

56. R. Kotowski, V.I. Alshits, A. Drabik, P. Tronczyk, Computer simulations of magnetoplasticity in nonmagnetic materials, 8th.World Congress on Computational Mechanics (WCCM8), 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), June 30 –July 5, 2008, Venice, Italy

57. M. Błasiak, R. Kotowski, Propagacja fal akustycznych w kryształach piezoelektrycznych, Przegląd Elektrotechniczny, 12, 2009, pp. 40-43

58. M. Seredyński, R. Kotowski, W. Mąka, P. Bouvry, Collective Behaviour in Spatio-temporally Generalized Prisoner’s Dilemma, AUTOMATA 2009: 15th International Workshop on Cellular Automata and Discrete Complex Systems 2009, Electronic Notes in Theoretical Computer Science, URL: www.elsevier.nl/locate/entcs

59. R. J. Kolbusz, R. Kotowski, K. Kasianiuk, Meta-game HOLOS as a Multi-agent Decision Making Laboratory,NT. Nguyen, R. Kowalczyk, S.-M. Chen (Eds.), ICCCI 2009, Springer Verlag, 2009, LNAI 5796, pp. 229-239

60. M. Chlebuś, W. Kamiński, R. Kotowski, Collective Prisoner’s Dilemma Model of Artificial Society, NT. Nguyen, R. Kowalczyk, S.-M. Chen (Eds.), ICCCI 2009, Springer Verlag, 2009, LNAI 5796, pp. 584-595

61. K. Bojar, V.I. Alshits, J.P. Nowacki, A. Drabik, R. Kotowski, Electro-Elastostatic Fields of a Dislocation in Piezoelectric Plate, 3rd Symposium on Applied Electromagnetics SAEM’10, Ptuj, Slovenia, 30.05 – 2.06, 2010

62. P. Lenkiewicz, A. Drabik, R. Kotowski, Role of the e-learning platform in the integrated system of the management of the university,Proceedings of EDULEARN10 Conference. 5th-7th July 2010, Barcelona, Spain. ISBN:978-84-613-9386-2

63. R. Kotowski, M. Seredyński, R. Kotowski, W. Mąka, Cooperative Optimization in Cellular Automata – based Multiagent Systems with Spatio-temporally Generalized Prisoner’s Dilemma Model, Part II, KES-AMSTA-10, Gdynia, 2010, Springer Verlag, LNAI 6071, pp. 120-129

65. J.P. Nowacki, R. Kotowski, Line defects in thin piezoelectric layers, 37th Solid Mechanics Conference, Warsaw, September 6-10, 2010, IPPT PAN, pp. 270-271

66. K. Bojar, V.I. Alshits, J.P. Nowacki, A. Drabik, R. Kotowski, Electro-elastostatic fields of dislocation in piezoelectric plate, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) , 87 (3) 2011,pp. 17-20

Monografie:

1. R. Kotowski, Cz. Rymarz, Modelowanie oœrodków mikrostrukuralnych, Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, Warszawa, 2004

Tłumaczenia:

1. J.S. Bowman, S.L. Emerson, M. Darnovsky, Podręcznik języka SQL, WNT, Warszawa 2001 (stron 404 + 24)

Podręczniki akademickie:

1. Romuald Kotowski, Modelowanie i symulacje komputerowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009

2. Wojciech Kamiński, Romuald Kotowski, Piotr Tronczyk, Użytkowanie komputerów, Wydawnictwo PJWTK, Warszawa, 2010

Streszczenia referatów:

1. P. Tronczyk, R. Kotowski, Symulacja komputerowa w czasie rzeczywistym, III Sympozjum Modelowanie i symulacja komputerowa w technice MIS’2004, Łódź, 20-21.04.2004 r.

2. V.I. Alshits, R. Kotowski, Zjawisko magnetoplastyczności w materiałach niemagnetycznych, XIV Sympozjum Środowiskowe Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce”, Zakopane, 21-23 czerwca 2004 r.

3. P. Tronczyk, R. Kotowski, Detekcja samokolizji w trakcie symulacji komputerowej wiotkich obiektów, XI Warsztaty Naukowe PTSK Symulacja w badaniach i rozwoju, Białystok-Augustów, 1-4.IX. 2004 r.

4. R. Kotowski, Symulacja komputerowa magnetoplastycznoœci, XV Sympozjum Œrodowiskowe Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce”, Ciechocinek, 1-3 wrzeœnia 2005 r.

5. V.I. Alshits, R.K. Kotowski, J.P. Nowacki, A. Radowicz, Electro-elastic fields in an infinite piezoelectric strip with a general line defect, International Conference on Continuous and Discrete Modelling in Mechanics in Memory of Prof. Henryk Zorski, Warszawa, Polska, 5-9 wrzeœnia 2005 r.

6. R. Kotowski, A. Drabik, Smart materials: new findings, 5th Asian Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, Hanoi University of Technology, Hanoi, Vietnam, 10-14 paŸdziernika, 2005

7. V.I. Alshits, A. Drabik, R. Kotowski, P. Tronczyk, Numerical experiments with magnetoplasticity – first results, 12th International Symposium on Interdisciplinary Electromagnetic, Mechanic & Biomedical Problems ISEM’2005, Bad Gastein, Austria, 12-14 wrzeœnia 2005 r.

8. R. Kotowski, P. Tronczyk, A. Drabik, Computer simulation of magnetoplasticity – preliminary remarks, The Third Slovenian – Polish Joint Seminar on Computational and Applied Electromagnetics, Maribor, Słowenia, 6 – 8 czerwca 2005 r.

9. Romuald Kotowski, Vladimir I. Alshits, Piotr Tronczyk, Symulacja Komputerowa Magnetoplastyczności; Ruch Dyslokacji w Polu Magnetycznym i Termicznym, XVII Sympozjum PTZE, Rydzyna, 18 – 20 czerwca 2007 r.

10. Romuald Kotowski, Symulacja komputerowa zjawiska magnetoplastyczności w materiałach niemagnetycznych, I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28–31 sierpnia 2007

11. Vladimir I. Alshits, Aldona Drabik, Piotr Tronczyk, 8th.World Congress on Computational Mechanics (WCCM8), 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), June 30 –July 5, 2008, Venice, Italy

12. K. Bojar, V. I. Alshits, J. P. Nowacki, A. Drabik, R. Kotowski,  Electro-Elastostatic Fields of a Dislocation in Piezoelectric Plate, 3rd Symposium on Applied Electromagnetics SAEM’10, Ptuj, Slovenia, 30.05 – 2.06, 2010

13. P. Lenkiewicz, A. Drabik, R. Kotowski, Role of the e-learning platform in the integrated system of the management of the university, EDULEARN10 Conference. 5th-7th July 2010, Barcelona, Spain

14. M. Seredyński, R. Kotowski, W. Mąka, Cooperative Optimization in Cellular Automata – based Multiagent Systems with Spatio-temporally Generalized Prisoner’s Dilemma Model, KES-AMSTA-10, Gdynia, 2010

15. J. P. Nowacki, R. Kotowski, Line defects in thin piezoelectric layers, 37th Solid Mechanics Conference, Warsaw, September 6-10, 2010