Katedra Informatyki Stosowanej

dr hab. Jerzy Paweł Nowacki

Jerzy Nowacki
Urodzony 24 listopada 1947 w Gdańsku

Wykształcenie:

 • 1961-1965 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Gottwalda w Warszawie
 • 1965-1970 Wydział Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1970-1973 Studium doktoranckie (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)

Stopnie naukowe:

 • 1970 magister matematyki (Uniwersytet Warszawski)
 • 1976 doktor nauk technicznych (stopień nadany przez Radę Naukową Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN) na podstawie rozprawy pt. „Dyslokacje i dysklinacje w ośrodku Cosseratów”
Zatrudnienie:

 • 1973 – 1993 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN; kierownik Laboratorium
  Modelowania Ośrodków Dielektrycznych
 • 1992 Fundacja Rozwoju Technik Komputerowych (prezes)
 • 1994 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (rektor)

Pobyty zagraniczne:

 • Visiting Professor (University of Calgary, 1 rok)
 • University of Eindhoven, – 1/2 roku
 • The Royal Institute of Technology, Sztokholm – 1/2 roku
 • University of Pisa, – 1/2 roku
 • Universite Paris VI 1/3 roku
 • i inne

Działalność dydaktyczna:

 • Wykłady i seminaria z matematyki, mechaniki i zastosowań metod numerycznych w
  teorii sprężystości i fizyce ciała stałego.

Działalność naukowa:

Członek Towarzystw Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
 • InternationalSociety for the Interaction of Mechanics and Mathematics
 • Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu (1992-1997 prezes).

Nagrody i odznaczenia:

 • Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem Komisji
  Edukacji Narodowej