Katedra Informatyki Stosowanej

Egzamin poprawkowy z EMM – termin dodatkowy

Październik 15, 2009 by Cassio

W związku z pojawiającymi się sygnałami ze strony studentów dotyczącymi chęci uczestniczenia w ewentualnym trzecim terminie egzaminu z przedmiotu EMM uprzejmie proszę o dostarczenie listy osób, które chciałby wziąć udział w takim egzaminie. Możliwe terminy egzaminu to koniec października lub najbliższa sesja egzaminacyjna (termin zostanie wybrany przez prowadzących przedmiot EMM). Lista chętnych studentów (każdy chętny osobiście podpisuje się swoim imieniem i nazwiskiem) powinna być dostarczona do dnia 20.10.2009 r. (najlepiej umieścić ją w przegródce Prof. Kotowskiego w dziekanacie).

Wpisane w Dydaktyka, EMM


(Komentarze są wyłączone).