Katedra Informatyki Stosowanej

Tematy prac dyplomowych

Marzec 19, 2009 by Cassio

Poniżej zamieszczamy proponowane przez Katedrę Informatyki Stosowanej tematy prac dyplomowych (inżynierskich/magisterskich) do realizacji przez studentów PJWSTK:

  • Algorytmiczne generowanie terenu
  • Algorytmy generowania tekstur
  • Generowanie roślinności
  • Algorytmiczna generowanie i symulowanie wód morskich i śródlądowych (fale, prądy, wiry)
  • Generowanie pojedynczych budynków
  • Generowanie terenów mieszkalnych (wioski, miasta, aglomeracje)
  • Algorytmy wykrywania kolizji obiektów
  • Algorytmy generowania zjawisk atmosferycznych (np.: modelowanie opadów)
  • Algorytmy zachowania stadnego
  • Model opisu ruchu obiektów w grafice 3D

Chętnych do realizacji powyższych (lub podobnych) prac prosimy o kontakt z Prof. Romualdem Kotowskim (pokój 303, rkotow(at)pjwstk.edu.pl).

Wpisane w Dydaktyka


(Komentarze są wyłączone).