Katedra Informatyki Stosowanej

Zmiana zasad zaliczenia przedmiotu Fizyka

Marzec 17, 2009 by Cassio

Zaliczenie przedmiotu Fizyka do chwili obecnej składało się z następujących elementów:

  • 2 kolokwia po 60 punktów
  • 10 prac domowych po 10 punktów
  • 10 wejściówek po 5 punktów
  • referat (15 minut) za 30 punktów

Informujemy, iż mogą się pojawić dodatkowe prace domowe w postaci zadań rachunkowych. Zadań takich może być maksymalnie 10 (10 zestawów – każdy zestaw po 10 punktów), jednak może ich być mniej (zależnie od grupy, prowadzącego oraz innych czynników losowych). W związku z tym, próg zaliczenia przedmiotu ulega zmianie ponieważ końcowa maksymalna ilość punktów będzie wyższa niż początkowo założone 300. Zachowujemy jednak zasadę zaliczenia 50% + 1 punkt.

Wpisane w Dydaktyka, Fizyka


(Komentarze są wyłączone).